Vertaistutor

Vertaistutor on opiskelija, joka on valittu auttamaan oman koulutusalansa uusia opiskelijoita. Vertaistutorin tärkein tehtävä on auttaa, neuvoa ja ohjata uusia opiskelijoita. 

Opiskelija tutustuu vertaistutoreihin jo pääsykoepäivänä ja he ovat heidän apuna ensimmäisitä koulupäivistä, aina koko ensimmäisen opiskeluvuoden ajan. 

Vertaistutoreilta saa apua aina kouluun ja kupunkiin tutustumisesta, koulu ja tentti käytäntöjen oppimiseen sekä vertais tukea suuntautumis, harjoittelu ja vaihtoon liittyvissä asioissa.Vertaistutorin puoleen voi siis kääntyä lähes kaikissa asioissa.

Vertaistutoreiden tukena on jokaiselta alalta oma tutorvastaava, SAMOn tutorvastaava sekä Tutor asiantuntija.