Koulutuspolitiikka

Ammattikorkeakoulupolitiikalla tarkoitetaan kaikkea sitä, millä pyritään vaikuttamaan
koulutuksen kehittämiseen aina opiskelijavalinnoista valmistumiseen asti.

Ammattikorkeakoulupolitiikka voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan:

Itse koulutuksen sisältöön, kuten koulutuksen laatutaso, työharjoittelu tai tutkintorakenteet.

TAI

Koulutusta tukeviin asioihin, kuten itse ammattikorkeakoulujärjestelmä. 

(Lähde: SAMOK)


SAMOssa sinua palvelee koulutuspoliittisissa asioissa hallituksen kopo:

Koulutuspoliittinen vastaava

Jan Porema
kopo.samo[at]seamk.fi