Hallitus

SAMOn hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus, jonka edustajisto valitsee kalenterivuodeksi.

Hallituksen jäsenille maksetaan pientä kokouspalkkiota ja hallituksen puheenjohtajalla on mahdollisuus hoitaa tehtäväänsä päätoimisesti.

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

  • johtaa opiskelijakunnan toimintaa lain, sääntöjen, ohjesääntöjen ja edustajiston päätösten mukaisesti.
  • edustaa opiskelijakuntaa ja ylläpitää suhteita sidosryhmiin.
  • valmistella edustajiston käsiteltäväksi tulevat asiat.
  • vastata jäsenmaksujen keräämisestä, varojen hankkimisesta sekä talouden hoidosta ja kirjanpidosta.
  • tiedottaa toiminnastaan jäsenistölle.
  • huolehtia jäsenluettelon ylläpidosta.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 5-10 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sopii keskinäisestä työnjaostaan. Hallituksen kokousten sihteerinä toimii opiskelijakunnan pääsihteeri.