EDUSTAJISTO

 20- jäseninen edustajisto käyttää opiskelijakunnan ylintä päätäntävaltaa. Edustajisto valitaan yleisellä vaalilla kalenterivuodeksi ja se kokoontuu vähintään 4 kertaa vuodessa.

Edustajiston jäsen pääsee vaikuttamaan aktiivisella osallistumisellaan kokouksiin ja SAMOn muuhun toimintaan opiskelijoiden hyvinvointiin ja edunvalvontaan.

Edustajiston tehtäviin kuuluu mm:

  • valita hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet
  • hyväksyä hallituksen valmistelema opiskelijakunnan  toimintakertomus
  • vahvistaa tilinpäätös ja päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille
  • hyväksyä opiskelijakunnan talousarvio
  • hyväksyä tarvittavat ohjesäännöt sekä muut tarpeellisiksi katsomansa säännökset
  • valita opiskelijaedustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja sen asettamiin toimielimiin
  • määrätä jäsenmaksun suuruus