SAMO in brief

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO on Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Opiskelijakunnan toiminta perustuu ammattikorkeakoululain  41§:ään.

SAMOn jäseneksi voivat liittyä kaikki Seinäjoen ammattikorkeakoulussa opiskelevat. Opiskelijakunnalla on itsehallinto, jossa ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittava 20-jäseninen edustajisto sekä edustajiston valitsema hallitus.

Opiskelijakunta valitsee opiskelijaedustajat ammattikorkeakoulun hallintoon, osallistuu koulutus- ja sosiaalipoliittiseen päätöksentekoon ja edunvalvontaan sekä järjestää erilaisia tapahtumia ja toimintaa opiskelun vastapainoksi.

SAMOn jäseneksi liittyvät saavat käyttöönsä myös huomattavan määrän valtakunnallisia ja paikallisia opiskelijaetuja ja -alennuksia.

Opiskelijakunnan lisäksi opiskelija voi halutessaan liittyä jäseneksi myös oman yksikkönsä/koulutusalansa opiskelijayhdistykseen.

SAMO on Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry:n jäsen.

Jäseniä SAMOssa on reilut 2700.