Kortin myöntämisehdot

Opiskelijakortti

(Ohjeet päivitetty 28.6.2016)

 • SAMOK-opiskelijakortti on korttiin merkityn Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry:n jäsenopiskelijakunnan jäsenkortti (Seinäjoen ammattikorkeakoulussa opiskelijakunta on SAMO). Siten yksittäinen opiskelija liittyy oman ammattikorkeakoulunsa opiskelijakuntaan, joka puolestaan on SAMOK ry:n jäsen. Opiskelijakortti ei siis ole SAMOK ry:n vaan jäsenopiskelijakunnan (SeAMKissa SAMO) jäsenkortti.
 • SAMOK-opiskelijakortilla voi todistaa olevansa ammattikorkeakouluopiskelija ja tietyn opiskelijakunnan jäsen. Opiskelijakortteja ovat sininen ja vihreä opiskelijakortti ja näiden digitaaliset versiot. Korteilla voi saada niille neuvoteltuja opiskelija-alennuksia. Edut riippuvat korttityypistä (sininen tai vihreä). Esimerkiksi matkaedut VR:n junissa ja KELAn ateriatuki koskevat 1.8.2016 alkaen vain sinistä opiskelijakorttia.
 • Opiskelijakunta voi myöntää SAMOK-opiskelijakortin ja antaa uuden lukuvuositarran jäsenilleen, jotka täyttävät kortin ja tarran myöntämisehdot.
 • Uuden kauden lukuvuositarraa aikaisemmin saatuun opiskelijakorttiin hakiessaan täytyy opiskelijalla olla kortti mukanaan: uusi tarra liimataan suoraan korttiin, irtotarroja ei saa luovuttaa.

Korttityypit ja kortin voimassaolo

 • SAMOK-opiskelijakortteja on kaksi erilaista: sininen ja vihreä.
 • Sininen kortti on tarkoitettu ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeleville opiskelijoille (täytettävä kaikki kortin myöntämisehdot).
 • Vihreä kortti on tarkoitettu muille ammattikorkeakouluissa opiskeleville opiskelijakuntien jäsenille.

 • Opiskelijakortin voimassaolon osoittaa lukuvuositarra, jonka saa todisteeksi maksetusta opiskelijakunnan jäsenmaksusta. Tarra ei ole ostettava tuote. Jäsenmaksun maksamisen lisäksi opiskelijan pitää täyttää kortin myöntämisehdot.


Korttien myöntämisehdot


Sinisen kortin myöntämisehdot

Voit saada sinisen opiskelijakortin, jos täytät kaikki seuraavat ehdot:
 1. Suoritat ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää amk-tutkintoa.

 2. Olet ilmoittautunut läsnäolevaksi lukukaudelle/lukuvuodelle.

 3. Liityt jäseneksi omaan opiskelijakuntaasi.


Vihreän kortin myöntämisehdot

Voit saada vihreän opiskelijakortin, jos täytät seuraavat ehdot:

 1. Opiskelet AMK:ssa, mutta et täytä sinisen kortin myöntämisehtoja.

 2. Liityt jäseneksi omaan opiskelijakuntaasi.

Kortin vaihtaminen

 • Koska opiskelijakortti on tietyn opiskelijakunnan jäsenkortti, ammattikorkeakoulua vaihtavan opiskelijan tulee hankkia uusi opiskelijakortti uuden ammattikorkeakoulunsa opiskelijakunnasta. Opiskelupaikkaa saman ammattikorkeakoulun sisällä vaihdettaessa opiskelija pysyy saman opiskelijakunnan jäsenenä ja korttia ei tarvitse vaihtaa ellei opiskelijakunta tätä edellytä.
 • Nimen vaihtuessa opiskelijakortti on oman harkinnan mukaan järkevää uusia


Opiskelijakortin myöntäminen ja voimassaolon jatkaminen

 • Opiskelijakunta voi myöntää/toimittaa opiskelijakortin ja lukuvuositarran vain siihen oikeutetulle henkilölle eli jäsenelleen. Jäsenen täytyy täyttää lisäksi kortin myöntämisehdot saadakseen SAMOK-opiskelijakortin. Opiskelija on oikeutettu lukuvuositarraan niiltä lukukausilta joiden osalta hän on maksanut opiskelijakunnan jäsenmaksun ja kortin myöntämisehdot täyttyvät.
 • Opiskelija on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Kortin väärinkäyttö on rangaistava teko.


Voimassaolo

 • Nämä korttiohjeet astuvat voimaan lukuvuodelle 2016-2017 ja ovat voimassa toistaiseksi