ÄÄNESTÄMINEN


Äänioikeutettuja edustajistovaaleissa ovat kaikki äänestyksen alkamiseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneet ja läsnäolevaksi opiskelijaksi ilmoittautuneet SAMOn jäsenet.

Äänestäminen tapahtuu sähköisen ennakkoäänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän perinteisen lippuäänestyksen yhdistelmänä.


Varsinainen vaalipäivä on tiistai 22.11.2016, jolloin äänestetään perinteisillä äänestyslipuilla. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 10-14 seuraavissa SeAMKin toimipisteissä:

  • Frami F (lasipalatsi, 1. krs.)
  • Koskenalantie (ruokalan aula)
  • Ilmajoentie (ala-aula)

Äänestää voi millä äänestyspaikalla tahansa, mutta luonnollisesti vain yhden kerran (vaalitoimitsijoiden käytössä on reaaliaikaisesti päivittyvä vaaliluettelo äänioikeutetuista jäsenistä). Äänestäjän on äänestyspaikalla todistettava henkilöllisyytensä voimassa olevalla opiskelijakortilla.


Ennakkoäänestys toteutetaan sähköisesti 15. - 19.11. Äänestysjärjestelmä avautuu tiistaina 15.11. klo 12.00 ja sulkeutuu lauantaina 19.11. klo 23.59. Henkilökohtaiset äänestystunnukset ja ohjeet lähetetään äänioikeutetuille SAMOn jäsenille heidän @seamk.fi -sähköpostisoitteeseensa ennakkoäänestyksen alkuun mennessä. Tunnuksilla voi äänestää vain yhden kerran. Ennakkoon äänestäneet merkitään varsinaisen vaalipäivän äänestysluetteloon.


Vaaliluettelo äänioikeutetuista jäsenistä on ennen vaaleja nähtävillä SAMOn toimistolla. Oikaisuvaatimukset vaaliluetteloon on esitettävä keskusvaalilautakunnalle viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen äänestyksen alkamista.


Vaalituloksen määräytyminen

Edustajistovaaleissa käytettävä vaalitapa on kunta- ja eduskuntavaaleista tuttu suhteellinen listavaali. Saman vaaliliiton (=listan) ehdokkaiden äänet lasketaan yhteen ja heidän vertauslukunsa määräytyy listan kokonaisäänimäärän ja henkilökohtaisen sijoituksen (listalla) mukaan seuraavasti:

Listan ykkönen saa vertausluvukseen listan koko äänimäärän, toiseksi tullut puolet siitä, kolmanneksi tullut yhden kolmasosan jne.

Ehdokas, joka ei kuulu mihinkään vaaliliittoon eli listalle, saa vertausluvukseen oman henkilökohtaisen äänimääränsä.

Kun äänet on laskettu, edustajistoon tulevat valituksi 20 suurimman vertausluvun saanutta ehdokasta.