Vuokralla asumisen tietopaketti

Vuokrasopimus

Tee aina kirjallinen vuokrasopimus. Myös muutokset vuokrasopimukseen kannattaa aina tehdä kirjallisesti.

Vuokrasopimuksessa on hyvä lukea vuokran suuruus, erilliset maksut (esim. vesi tai autopaikka), vuokranmaksupäivä, vuokran tarkastusajankohta, huoneiston kunto sekä vuokrasuhteen kesto.

Vuokrasopimus voi olla toistaiseksi voimassaoleva tai määräaikainen. Toistaiseksi voimassaoleva sopimus irtisanotaan kirjallisesti ja määräaikainen kestää määrätyn ajan, jonka jälkeen vuokrasopimus päättyy.

Kämppisten kannattaa tehdä omat vuokrasopimukset.

Muuttaessasi asuntoon, kannattaa yhdessä vuokranantajan kanssa tehdä asunnon kuntotarkastus (muista ottaa valokuvat päiväyksen kera!), jotta vältyt asunnon kunnosta johtuvista erimielisyyksistä, kun olet muuttamassa pois.

Vuokran määrä

Vuokranmaksupäiväksi kannattaa sopia opintotuen maksupäivä, eli jokaisen kuukauden 4. päivä.

Vuokrattaessa yksityiseltä vuokranantajalta, kannattaa verrata hintoja alueen samankokoisiin asuntoihin.


Vuokrasopimuksen irtisanominen

Toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus irtisanotaan aina kirjallisesti. Irtisanomisaika on normaalisti yksi kokonainen kuukausi. Irtisanomisaika alkaa kulua irtisanomiskuukauden lopusta, ellei muuta ole sovittu.

Vuokralaisen irtisanoessa sopimuksen, irtisanomisaika on kuukausi. Vuokranantajan puolelta irtisanomisaika on vähintään kolme kuukautta.

Asumiseen liittyvissä riitatilanteissa kannattaa ottaa yhteyttä kuntien oikeusaputoimistoihin, läänien virkamiehiin ja käydä osoitteessa www.kuluttajanvirasto.fi

Takuuvuokra

Lain mukaan vuokranantaja voi periä vuokravakuuden.
Vuokravakuus on vuokralaisen omaisuuttaa ja sen saa takaisin vuokrasopimuksen päätyttyä. Vuokranantajalla on oikeus vakuuteen vain, jos jätät vuokran maksamatta tai asunnolle on koitunut huomattavaa vahinkoa. Normaalit asumisesta johtuvat jäljet eivät oikeuta vuokravakuuden pidättämiseen.


Nimitaulu (kopio)


Vuokra-asumisen lainsäädäntö

Tutustu lainsääntöön ympäristöministeriön sivuilla